Wie zijn wij

Geef een impuls aan je serviceproject

Alice Hilbers

Alice Hilbers uit Tonden (bij Zutphen) werkte na haar studie Nederlands (RU Groningen) een aantal jaren in het onderwijs en maakte nadat ze zich in marketing had verdiept, de overstap naar een communicatiebureau. En vervolgens naar een marketingbureau. Ze werkte zowel in loondienst als zelf als ondernemer.

Marketing is voor haar het zoeken naar de ‘klik’ tussen een product of dienst en de doelgroep. En dat begint met de doelgroep. En met de vraag: wat past bij deze mensen? Waar zouden zij enz.

In de marketing komen haar creativiteit, inzicht in marktmechanismen en ervaring met complexe projecten haar goed van pas. Kluiven waar ze graag mee aan de slag gaat.

Ineke van Hofwegen

Ineke van Hofwegen woont in Zwolle en heeft als ergotherapeut in de gezondheidszorg vanuit het revalidatiecentrum een adviesbureau opgericht om gemeenten te ondersteunen bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De laatste 11 jaar van haar loopbaan was zij als manager Wmo werkzaam bij de gemeentelijke overheid.

Vanuit haar werk heeft zij ervaren hoe belangrijk het is projecten voor mensen in de samenleving, die het wat minder getroffen hebben te ondersteunen op een manier die past bij de vraagstelling vanuit de doelgroep. Geen prestigeproject van de geldgever, maar gerichte actie daar waar dat nodig is.

Els Leeuw

Els Leeuw woont in Heteren in de Betuwe. Zij is jarenlang werkzaam geweest in de zorg waarna zij de omschakeling heeft gemaakt naar de accountancy. Als registeraccountant is zij vooral betrokken geweest bij de controle van gemeenten en zorgorganisaties. De laatste 10 jaar van haar werkzame leven is zij directeur bedrijfsvoering geweest bij een grote maatschappelijk betrokken organisatie.

Zij draagt maatschappelijk betrokken organisaties een warm hart toe. Dat raakt immers iedereen. Haar expertise zet zij met enthousiasme in voor de financiële transparantie van projecten.

Serviceprojecten zet zich in voor het stimuleren en ondersteunen bij een effectieve aanpak van een goed-doel-actie zodat:

Het goede doel er ECHT beter van wordt!

Mensen met liefde en toewijding dat doel steunen.

Er geen overbodige ‘overhead’ (strijkstok!) is waardoor er geld achter blijft dat juist voor het doel bestemd zou zijn.

Er een geoliede organisatie is die ieder energie geeft.

Duidelijk wordt hoe mensen elkaar kunnen helpen en gemotiveerd raken.

Wil je jouw project zo efficiënt mogelijk uitvoeren?

Stichting Serviceprojecten.nl  •  info@serviceprojecten.nl  •  KvK Zwolle 78330343